móluónăishū dìwŭ zhāng Moroni 5

zhŭlĭ shèngcān pútáojiŭ de fāngshì

1 zhŭlĭ pútáojiŭ de fāngshìtāmen náqĭ bēizishuō
2 shàngdìyŏnghéng de fùwŏmen fèng nĭ zĭ yēsū jīdū de míngqĭqiú nĭ wèi suŏyŏu yĭnyòng cĭ jiŭ zhī rén de línghún zhùfú cĭ jiŭbìng 使shĭ zhī chéng shèng使shĭ tāmen dé yĭn zhī yĭ jìniàn nĭ zĭ wèi tāmen suŏ liúde xuèbìng xiàng nĭshàngdìyŏnghéng de fùzhèngmíng tāmen què cháng jìniàn tā使shĭ tāmen déyĭ yŏu tāde líng yú tāmen tóngzàimén